• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Русский
Протокол шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії
Опубліковано 18 грудня 2013 року о 12:01

Головували:

В.Ф.Янукович - Президент України, голова Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії

В.В.Путін - Президент Російської Федерації, голова Російської частини Українсько-Російської міждержавної комісії

Порядок денний засідання:

I.     Про підсумки роботи структурних органів Українсько-Російської міждержавної комісії в період між її п’ятим і шостим засіданнями.

II.   Обговорення актуальних питань українсько-російських відносин та міжнародної проблематики.

III.  Про проведення сьомого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

I. Про підсумки роботи структурних органів Українсько-Російської міждержавної комісії у період між її п’ятим і шостим засіданнями.

Комісія постановила:

1. Схвалити в цілому роботу структурних органів Комісії та досягнуті домовленості.

2. Відповідним міністерствам і відомствам України та Російської Федерації своєчасно виконувати рішення структурних органів Комісії.

3. Структурним органам Комісії здійснювати контроль за виконанням домовленостей, які відносяться до їхньої компетенції.

II. Обговорення актуальних питань українсько-російських відносин та міжнародної проблематики.

Президент України В.Ф.Янукович та Президент Російської Федерації В.В.Путін за участю інших членів Комісії та делегацій обговорили найбільш актуальні питання двостороннього співробітництва та міжнародної проблематики, а також намітили подальші шляхи взаємодії як на двосторонньому рівні, так і міжнародній арені.

Було підкреслено, що в основі двосторонніх відносин лежить стратегічне партнерство, ключовими принципами якого є взаємні повага і розуміння між Україною і Росією.

Комісія із задоволенням відзначила позитивні тенденції розвитку українсько-російських відносин, зміцнення різнопланового та інтенсивного політичного діалогу між Україною і Росією в дусі дружби і добросусідства. Сторони підтвердили, що динаміка цього процесу носить об’єктивний характер, тому не повинна бути піддана суб’єктивним чинникам.

Україна і Росія прагнуть до розвитку відносин з європейськими структурами на основі прихильності загальним цінностям, національній самобутності, зобов’язанням і нормам поведінки в інтересах зміцнення європейської безпеки.

Сторони підтвердили свою позицію про взаємодоповнюваність інтеграційних процесів, здійснюваних у рамках Євразійської економічної інтеграції та Європейського союзу.

Комісія відзначила, що, незважаючи на скорочення взаємного товарообігу, є значний потенціал істотного поглиблення двосторонніх економічних зв’язків. На його реалізацію повинні бути спрямовані зусилля всіх українських і російських міністерств і відомств, ділових кіл.

Висловлена впевненість, що підписання та виконання Плану дій (Дорожньої карти) з врегулювання торговельних обмежень у двосторонній торгівлі на 2013-2014 роки дозволить вирішити на взаємовигідній основі найбільш важливі питання торговельно-економічного співробітництва.

Сторони із задоволенням відзначили, зокрема, підписання Меморандуму про інтеграцію і співпрацю у сфері використання атомної енергії в мирних цілях, який передбачає проведення оцінки інвестиційної привабливості активів атомних енергопромислових комплексів України та Росії; позитивний хід реалізації проекту з організації виробництва в Україні ядерного палива; ефективну роботу, спрямовану на розвиток взаємодії в галузі авіабудування, космосу, транспорту та інфраструктури.

Сторонами проведена істотна робота з підтримки та реалізації спільних інноваційних, а також науково-технічних проектів в рамках українсько- російської Програми співробітництва у сфері нанотехнологій.

Подальший розвиток отримало українсько-російське військово-технічне співробітництво.

Відзначено стійке поглиблення міжрегіональних і прикордонних зв’язків.

Позитивні результати приносить практична робота щодо спрощення порядку перетину українсько-російського державного кордону громадянами України та Росії.

Здійснюється активний діалог з актуальних питань міжнародного порядку денного.

Сторони високо оцінили діяльність українського Головування в ОБСЄ.

Триває активна взаємодія Сторін з вирішення регіональних проблем, включаючи питання безпеки. Особлива увага приділяється придністровському врегулюванню з метою забезпечення безпеки в регіоні.

Ведеться конструктивний діалог з питань забезпечення мовних, освітніх, національно-культурних та інших потреб громадян України і Росії, а також захисту їхніх прав.

Комісія постановила доручити урядам України та Російської Федерації:

1. Вжити заходів, що сприяють зростанню обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій в 2014 році у тому числі шляхом усунення технічних бар’єрів у взаємній торгівлі на основі угоди про усунення технічних бар’єрів у взаємній торгівлі держав учасниць СНД, які не є членами Митного союзу, а також домовленостей, визначених Планом дій з врегулювання торговельних обмежень у двосторонній торгівлі між Україною і Російською Федерацією на 2013-2014 роки.

2. Сторони сприятимуть подальшій лібералізації торговельних режимів в рамках СНД у розвиток положень Договору про зону вільної торгівлі.

Сторони погодилися продовжити розвиток коопераційних зв’язків, а також утримуватися від односторонніх дій, пов’язаних з реалізацією політики імпортозаміщення, які можуть завдати економічної шкоди одна одній.

3. Активізувати роботу з реалізації схвалених спільних інфраструктурних та промислових проектів, а також ініціатив, представлених у відповідних Дорожніх картах, включаючи створення спільних підприємств і об’єднань у пріоритетних сферах економіки, у першу чергу - в авіабудуванні, двигунобудуванні, атомній енергетиці, космічній галузі, суднобудуванні, в транспортній сфері.

4. Урядам Сторін забезпечити розробку і підписання в стислі терміни Меморандуму про сприяння Російської Федерації щодо зближення технічних регламентів України і Митного союзу.

5. Урядам Сторін підготувати пропозиції зі взаємодії української сторони з Євразійським банком розвитку, антикризовим фондом ЄврАзЕС і Міждержавним банком СНД.

6. Опрацювати питання про включення державної корпорації „Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності” (Зовнішекономбанк) до переліку організацій, кредитні угоди з якими підписуються за процедурами, визначеними для міжнародних фінансових організацій.

7. Виконати п.12 «Дорожньої карти» з врегулювання питань в інвестиційному, фінансовому та галузевому співробітництві Російської Федерації та України від 15 жовтня 2013 року (м. Калуга, РФ) про включення російського рубля до 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів Національного банку України. 

8. Активізувати розробку і впровадження нових принципів і механізмів взаємовигідного співробітництва в газовій галузі.

9. Продовжити реалізацію заходів з організації в Україні виробництва ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 за російськими технологіями.

10. Підготувати пропозиції з організації фінансування проекту спорудження енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

11. Продовжити в 2014 році роботи з розробки та реалізації програм двостороннього співробітництва в галузі машинобудування, хімічної промисловості, суднобудуванні, гірничо-металургійному комплексі, із залученням галузевих асоціацій.

12. Забезпечити завершення спільних державних випробувань літака Ан-70 до кінця першого кварталу і за їх підсумками прийняти рішення про спільне серійне виробництво.

13. ДП «Антонов» і Об’єднаній авіабудівній корпорації активізувати роботу з вирішення питання створення спільного підприємства для управління програмою відновлення серійного виробництва літаків сімейства Ан-124 з двигунами Д-18Т.

14. Продовжити роботу зі створення єдиного навігаційно-часового простору України та Російської Федерації на базі системи ГЛОНАСС, щодо забезпечення подальшої реалізації проектів «Наземний старт», «Морський старт» та програми «Дніпро».

15. Продовжити реалізацію ініціативи зі створення Причорноморського зернового Комітету.

16. Вжити заходів з підготовки та проведення у 2014 році III Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму за участю глав держав (м.Нижній Новгород).

17. Забезпечити реалізацію «Дорожньої карти з інвестиційної, фінансової і галузевої співпраці».

18. Приділити пріоритетну увагу розвитку українсько-російського військово-технічного співробітництва, кооперації підприємств оборонних галузей промисловості, створенню спільних підприємств у військово-технічній сфері з урахуванням чинного законодавства України і Російської Федерації.

19. Вжити заходів для підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про реалізацію Програми військово-технічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією на 2013-2017 роки.

20. Внести на розгляд урядів до кінця першого кварталу 2014 року узгоджені пропозиції про збільшення участі Російської Федерації в розвитку соціально - економічної сфери м.Севастополь та інших населених пунктів - місць дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.

21. Прискорити роботу з інвентаризації земельних ділянок та розташованих на них об’єктів нерухомості, які використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України, і з врегулювання питання про здійснення капітального ремонту будівель і споруд, що орендуються Російською Федерацією в інтересах російського Чорноморського флоту.

22. Завершити підготовку до підписання проектів міжурядових угод: про узгодження пересувань, пов’язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, поза місцями їх дислокації; про порядок перетину державного кордону України військовими кораблями, суднами забезпечення, літальними апаратами, військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації; з питань реєстрації за місцем проживання (перебування) військовослужбовців і цивільних осіб Чорноморського флоту Російської Федерації, членів їхніх сімей в міграційних органах України.

Активізувати роботу з узгодження інших проектів угод з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації та його перебування на території України.

23. Врегулювати питання оподаткування структурних підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації та митного оформлення матеріально-технічних засобів, що ввозяться в інтересах флоту на територію України всіма видами транспорту, з дотриманням прикордонного, митного та інших видів державного контролю при перетині українсько-російського кордону відповідно до чинного законодавства України, а також з урахуванням статусу Чорноморського флоту Російської Федерації, що базується на території України.

24. Приступити до переговорів з підготовки двосторонньої угоди про заміну озброєнь і військової техніки Чорноморського флоту Російської Федерації, що базується на території України.

25. Продовжити здійснення спільних заходів щодо скорочення часу перевірки документів громадян України та Російської Федерації в автомобільних та залізничних пунктах пропуску та місцях перетину українсько-російського державного кордону.

26. Провести роботу з впровадження спільного контролю пасажирів з метою оптимізації та вдосконалення роботи міжнародного пункту пропуску для автопасажирського поромного сполучення «Крим-Кавказ».

27. Приділити пріоритетну увагу питанням міграційної політики.

28. Розробити механізми взаємодії на рівні правоохоронних органів і спецслужб двох країн у контексті підготовки та проведення Зимових Олімпійських ігор 2014 року в м.Сочі.

29. Приділити пріоритетну увагу реалізації Плану українсько-російських заходів щодо спільного святкування 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка в 2014 році.

30. Опрацювати пропозиції щодо практичної реалізації домовленостей Міністерства освіти і науки Російської Федерації, Міністерства освіти і науки України та ПАТ «Промінвестбанк» про заходи щодо розвитку та поглиблення співробітництва у сфері загальної середньої освіти - в частині заходів щодо підтримки вивчення і викладання української мови і літератури в загальноосвітніх установах Росії.

Комісія із задоволенням відзначила, що в рамках шостого засідання Комісії були підписані такі документи:

1. Протокол шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії.

2. План українсько-російських заходів із спільного відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка в 2014 році.

3. План дій з врегулювання торговельних обмежень у двосторонній торгівлі між Україною і Російською Федерацією на 2013 -2014 роки.

4. Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про реалізацію заходів державної підтримки з відновлення серійного виробництва літаків сімейства Ан-124 з двигунами Д-18Т та їх модифікаціями.

5. Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про поставки товарів за виробничою кооперацією в 2014 році.

6. Меморандум про наміри з активізації співробітництва у сфері суднобудування між Міністерством промислової політики України і Міністерством промисловості і торгівлі Російської Федерації.

7. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Керченську протоку.

8. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про оперативне оповіщення про ядерну аварію і обмін інформацією в сфері ядерної і радіаційної безпеки.

9. Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про визначення пункту пропуску через українсько-російський державний кордон «Куйбишево» для здійснення спільного контролю контрольними органами держав Сторін.

10. Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-російському державному кордоні від 18 жовтня 2011 року.

11. Угода між Державною службою України з контролю за наркотиками і Федеральною службою Російської Федерації з контролю за наркотиками про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів.

12. План спільних заходів Державної Служби з надзвичайних ситуацій України та Міністерства з надзвичайних ситуацій Російської Федерації у контексті реалізації міжурядової Угоди про співробітництво в сфері попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків.

13. Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Федеральним космічним агентством (Російська Федерація) стосовно співробітництва в сфері ракетно-космічної промисловості.

14. Доповнення до контракту від 19 січня 2009 року між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і Відкритим акціонерним товариством «Газпром» купівлі-продажу природнього газу в 2009-2019 роках.

IІІ . Про проведення сьомого засідання Комісії.

Сторони вирішили провести сьоме засідання Комісії у 2014 році на території України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux