• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Русский
Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

Банківські реквізити для оплати консульського збору:

Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО), г. Москва, БИК 044525411,

к/с 30101810145250000411,

р/с 40807810100050000246,

ИНН 9909075095, КПП 773860001,

код операции {VO60070},

статус организации - Посольство Украины в РФ

                                                            


                ЗАТВЕРДЖУЮ
Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації

В.І.Покотило


______(підпис)_______________
«08» травня 2020 року

ТАРИФИ 
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій у Посольстві та консульських установах України в Російській Федерації

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у російських рублях

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

6670

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

2965

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

2225

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

2225

5

Прийняття на консульський облік

20

1485

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

5930

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

11120

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

2225

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

2225

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

2225

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

2225

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

2225

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

5930

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

22235

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

2225

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

1485

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

1485

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

14825

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

29650

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

1485

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

3705

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

2225

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

3705

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

7415

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

7415

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

11120

2.2

на підставі рішення суду

160

11860

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

2225

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

7415

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

14825

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

2225

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

3705

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

3705

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США/ 3705 російських рублів 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США/2965російських рублів

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США/ 1485 російських рублів

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

3705

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів,
та здійснення кредитних операцій:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам

30
60 

2225

4450

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:
дітям, другому з подружжя, батькам
іншим особам30
602225

4450

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

2225

1.8

посвідчення заповітів

30

2225

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

7415

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США/741російських рублів

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

2225

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

745

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

1485

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

2965

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

10

2965

745

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

1485

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

1485

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

1485

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

1485

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США/1855 російських рублів і не більше 200 дол. США/14825 російських рублів

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США/1115 російських рублів за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США/1115 російських рублів і не більше 200 дол. США/14825 російських рублів

16

Вчинення морських протестів

150

11120

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

1485

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

2225

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

11120

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

3705

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

2225


 

Радник з консульських питань                    (підпис)                   А.В.Черніюк

 

Головний спеціаліст з 

фінансових питань                                      (підпис)                      Ю.В.Сіраков

 

Терміни вчинення консульських дій

 

1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію.

У звичайному порядку –  до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів та cплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення додаткових  перевірок.

У терміновому порядку – до 5  робочих днів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

 

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється у строк до 3 місяців.

 

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.

Вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та cплати консульського збору.

У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

 

4. Нотаріальні дії.

Вчиняються в день подання заявником усіх необхідних документів та сплати консульського збору.

 

5.  Дії з витребування документів.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується.

 

6.  Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

До інших дій з реєстрації актів цивільного стану терміновий тариф консульського збору не застосовується.

З питань розгляду заяв та реєстрації актів цивільного стану керуватися Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженою Наказом Мінюсту України та МЗС України 23.05.2001 № 32/5/101 (у редакції наказу Мінюсту України, МЗС України від 25.08.2004 № 90/5/191; зареєстрована в Мінюсті України 01.06.2001 за № 473/5664) та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Мін’юсту України від 12.01.2011 № 96/5 (зареєстровані в Мін’юсті України від 14.01.2011 № 55/18793).

 

  
7. Прийняття на консульський облік. 
Прийняття на тимчасовий консульський облік – протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів. 
Прийняття на постійний консульський облік - протягом трьох робочих днів з дати подання необхідних документів та сплати консульського збору у звичайному порядку, у терміновому порядку - у день звернення за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.
 

8.  Інші консульські дії.

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком розгляду у закордонних дипломатичних представництвах України клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом МЗС України від 22.11.1999  № 201, Законом України «Про імміграцію» від 07.06.2001, Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженим Указом Президента України від 27.03.2001 № 215.

Легалізація документів здійснюється протягом 10 робочих днів у звичайному порядку, у терміновому порядку – до 3 робочих днів за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів здійснюється протягом 10 робочих днів у звичайному порядку, у терміновому порядку – до 3 робочих днів за умови подання необхідних документів та сплати консульського збору.

 

Усі консульські дії вчиняти після надання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору. 
 
При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в 

позаробочий  час  консульський  збір справляти у подвійному розмірі.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux