• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Русский
Умови працевлаштування
Опубліковано 18 лютого 2020 року о 11:22

Порядок здійснення громадянами України трудової діяльності на території Російської Федерації регламентується Федеральними законами “Про міграційний облік іноземних громадян та осіб без громадянства у Російській Федерації” № 109-ФЗ від 07.07.2006 та “Про правовий статус іноземних громадян у Російській Федерації” № 115-ФЗ від 21.06.2002 р. і прийнятими в їх розвиток відповідними постановами Уряду Російської Федерації, які спрощують процедуру видачі дозволів на працевлаштування іноземним громадянам, які прибули до Російської Федерації в порядку, що не вимагає отримання візи.

Наразі згідно з федеральним законодавством роботодавцям і замовникам робіт (послуг) надано право залучати і використовувати для здійснення трудової діяльності іноземних працівників, які постійно (посвідка на проживання) чи тимчасово (дозвіл на тимчасове проживання) проживають в Росії, без наявності дозволу на залучення і використання іноземних працівників. Одночасно зазначеним категоріям іноземних громадян надається право здійснювати трудову діяльність без дозволу на роботу.

Також роботодавцям і замовникам робіт (послуг) надано право залучати і використовувати іноземних працівників без дозволу на залучення і використання іноземних працівників, які прибули до Росії в порядку, що не вимагає отримання візи.

У разі планування виїзду в РФ з метою працевлаштування рекомендуємо ознайомитись з відповідними матеріалами на сайті Міністерства соціальної політики України.

Прядок видачі дозволів на роботу (патентів).

Іноземний  громадянин, який прибув до Російської Федерації в порядку, що не вимагає отримання візи (який тимчасово перебуває в Росії), подає заяву про видачу йому дозволу на роботу особисто або через організацію, що здійснює в установленому порядку працевлаштування іноземних громадян, або через особу, яка виступає відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації в якості представника цього іноземного громадянина,  до територіального органу з питань міграції.

УВАГА! Відповідно до внесених до міграційного законодавства змін дозволи на роботу та патенти видаються за відповідними заявами тільки тим іноземцям, які при в’їзді на територію РФ зазначили у міграційній картці мету візиту «робота».

До заяви про оформлення дозволу на роботу додаються:

а) документ, що засвідчує особу іноземного громадянина і визнаний Російською Федерацією в цій якості;

б) кольорова фотокартка на матовому фотопапері розміром 30 х 40 мм;

в) міграційна карта;

г) документ про сплату державного мита за видачу іноземному громадянину дозволу на роботу;

д) трудовий договір або цивільно-правову угоду.

Якщо інше не передбачено міжнародним договором РФ, при видачі дозволу на роботу іноземному громадянину, який прибув в Росію в порядку, що не вимагає отримання візи, він підлягає фотографуванню і обов’язковій дактилоскопічній реєстрації з подальшим внесенням отриманих відомостей до банку даних.

Територіальний орган з питань міграції зобов’язаний не пізніше 10 днів з дня прийому заяви з усіма необхідними та належним чином оформленими документами видати іноземному громадянину дозвіл на роботу або повідомлення про відмову у видачі такого дозволу.

Відмова у видачі дозволу на працевлаштування може бути оскаржена іноземним громадянином до територіального органу з питань міграції РФ або до суду протягом 3 робочих днів з дня отримання ним повідомлення про відмову.

Строк оформлення дозволу на роботу іноземним громадянам, які прибули до РФ в порядку, що не вимагає отримання візи – 10 робочих днів.

Дозвіл на роботу видається іноземному громадянину територіальним органом з питань міграції РФ на термін тимчасового перебування або на термін дії укладеного іноземним громадянином трудового договору або цивільно-правової угоди, але не більше чим на 1 рік з моменту в’їзду в РФ.

Для здійснення трудової діяльності в сфері житлово-комунального господарства, роздрібної торгівлі і побутового обслуговування іноземний громадянин має володіти російською мовою на рівні не нижче базового рівня володіння російською мовою, що має бути підтверджено відповідним документом.

З липня 2010 року набув чинності Федеральний закон від 19 травня 2010 року № 86-ФЗ «Про внесення змін у Федеральний закон «Про правовий статус іноземних громадян у Російській Федерації» і окремі законодавчі акти Російської Федерації». Федеральний закон спрямований на зменшення кількості і спрощення одержання дозвільних документів стосовно висококваліфікованих іноземних фахівців. Видача їм дозволів на роботу буде здійснюватися поза встановленими квотами.

Зазначеним фахівцям збільшується до трьох років термін, на який може бути виданий дозвіл на роботу.

Відповідно до Федерального закону № 357-фз від 24.11.2014 „Про внесення змін до Федерального закону „Про правове положення іноземних  громадян в Російській Федерації” і  окремі законодавчі акти РФ” з 01.01.2015 іноземний  громадянин, який прибув до Російської Федерації в порядку, що не вимагає отримання візи, має право на підставі патенту здійснювати трудову діяльність як у фізичних, так і у юридичних осіб.

Для отримання патенту іноземець протягом 30 днів з моменту в’їзду на територію РФ має подати до міграційних органів:

- заяву про видачу патенту;

- документ, що посвідчує особу іноземця;

- міграційну картку із зазначенням мети візиту в Росію «робота»;

- чинний на території РФ на термін здійснення трудової діяльності договір (поліс) добровільного медичного страхування або договір про надання платних медичних послуг (укладаються з відповідними російськими страховими/медичними організаціями);

- видані російськими медичними організаціями медичні довідки, що підтверджують відсутність інфекційних захворювань, ВІЧ тощо;

- сертифікат про володіння російською мовою, знання історії і основ законодавства Росії;

- документ про постановку іноземця на міграційний облік за місцем перебування.

На підставі виданих міграційними органами патентів іноземці самостійно здійснюють пошук роботодавців – як юридичних, так і фізичних осіб.

Іноземці, які на підставі патенту здійснюють трудову діяльність у юридичних осіб, зобов’язані протягом двох місяців надати до територіального органу з питань міграції РФ копії укладеного трудової або цивільно-правової угоди. 

Патенти (для роботи як у фізичних, так і юридичних осіб) видаються на термін від 1 до 12 місяців (кожного разу продовжуються на 1 місяць при сплаті податку на доходи фізичних осіб у вигляді фіксованого авансового платежу).

У разі необхідності продовження патенту на строк більше 12 місяців, іноземець може не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення строку дії патенту звернутися до міграційних органів з метою переоформлення патенту.

Патенти дають право іноземцям здійснювати трудову діяльність тільки в межах того суб’єкта РФ, де вони були видані. Для роботи на території іншого суб’єкта РФ іноземні громадяни мають оформити у встановленому порядку новий патент у відповідному міграційному органі. Для здійснення трудової діяльності на території кількох суб’єктів РФ іноземному громадянину необхідно отримати патенти в кожному з цих суб’єктів РФ.

Дозвіл на працевлаштування видається іноземному громадянину за умови:

а) досягнення іноземним громадянином 18-літнього віку;

б) залучення іноземних громадян до трудової діяльності роботодавцем за трудовим або цивільно-правовим договором;

в) відсутності у заяві про видачу дозволу на роботу і наданих документах недостовірних або перекручених відомостей, а також обставин, передбачених пунктом 9 статті 18 Федерального закону “Про правовий статус іноземних громадян у Російській Федерації”.

Дозвіл на роботу видається іноземному громадянину особисто за умови пред’явлення ним документу, що засвідчує його особу та визнаний Російською Федерацією в цій якості.

Дозвіл на роботу оформлюється на бланку у вигляді пластикової карти.

Повторна видача дозволу на роботу

У разі втрати дозволу на роботу іноземний  працівник зобов’язаний у 10-денний термін звернутися до органу з питань міграції із заявою про видачу дозволу на роботу замість втраченого із зазначенням обставин його втрати.

У цьому випадку до заяви додаються кольорова фотокартка на матовому фотопапері розміром 30 х 40 мм і документ про сплату державного мита за видачу дозволу на роботу. Подання інших документів не вимагається.

Дозвіл на роботу замість втраченого видається іноземному громадянину протягом 10 днів з моменту отримання відповідної заяви.

Працевлаштування

Після отримання дозволу на роботу іноземний громадянин може самостійно здійснити пошук організації (роботодавця) для працевлаштування. З організацією (роботодавцем), що приймає іноземного громадянина, він зобов’язаний укласти трудовий або цивільно-правовий договір. У разі, якщо протягом 90 днів з дня в’їзду на територію Російської Федерації він не зміг знайти роботу, він зобов’язаний виїхати за її межі.

Іноземний громадянин, який прибув до Російської Федерації в порядку, що не вимагає отримання візи, та отримав дозвіл на роботу, зобов’язаний:

- здійснювати трудову діяльність тільки в тому суб’єкті (тих суб’єктах) Російської Федерації, який зазначений у дозволі на роботу;

- надати протягом 30 діб з дня отримання дозволу на роботу до органу з питань міграції документи, що підтверджують відсутність у нього

захворювання наркоманією і інфекційних захворювань, які становлять небезпеку для оточуючих, передбачених переліком, затвердженим Урядом Російської Федерації, а також сертифікат про відсутність у нього захворювання,  що викликається  вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ-інфекції), якщо дозвіл на роботу такому іноземному громадянину видано на термін більше 90 діб.

Анулювання дозволу на роботу

Дозвіл на роботу може бути анульований органом з питань міграції у випадках, передбачених пунктом 9 статті 18 Федерального закону “Про правовий статус іноземних громадян у Російській Федерації”, а також на підставі клопотання роботодавця або замовника робіт (послуг) у випадку, якщо іноземний працівник порушив умови трудового договору або цивільно-правового договору на виконання робіт (надання послуг).

Орган з питань міграції у 3-денний термін повідомляє іноземного громадянина про прийняте рішення, а також попереджує його про необхідність виїзду з Російської Федерації. Дозвіл на працевлаштування вилучається.

Відповідальність за порушення іноземним громадянином трудової діяльності

Здійснення іноземним громадянином трудової діяльності у Російській Федерації без дозволу на роботу, якщо такий дозвіл вимагається відповідно до федерального закону, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу у розмірі від 2 до 5 тисяч російських рублів з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації або без такого.

З 01.01.2015 вводиться обов’язковий іспит з російської мови, історії Росії та основ законодавства РФ для іноземних громадян, бажаючих оформити дозвіл на роботу, патент, дозвіл на тимчасове проживання або дозвіл на проживання (рос. – вид на жительство).

З питань працевлаштування в місті Москві звертатись за  адресою:

До багатофункціонального міграційного центру м.Москва пров. Волгоградський 28 

Московська область

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux