Посольство України в Російській Федерації

6, Київ 13:09

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Росією

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Російською Федерацією

Забезпечення в Україні сприятливого інвестиційного клімату є питанням стратегічної важливості, оскільки воно значною мірою визначає динаміку соціально-економічного розвитку країни та темпи модернізації національної економіки.

На сьогодні в Україні створено сприятливе правове поле для здійснення інвестиційної діяльності. Зокрема, ця сфера регулюється законами України: «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених із використанням майна та коштів вітчизняного походження» тощо, якими передбачені:

 • державна гарантія захисту інвестицій, незалежно від форм власності;
 • відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора;
 • повернення інвестиції іноземному інвестору в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від цих інвестицій у грошовій чи товарній формі в разі припинення інвестиційної діяльності;
 • застосування національного режиму валютного регулювання та стягування податків на території України до суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення.

За останні роки Україна здійснила низку успішних кроків на шляху інтеграції до світового економічного простору. У свою чергу, це підвищило інвестиційну привабливість України. Серед таких кроків слід назвати:

 •  визнання ЄС, США та Бразилією ринкового статусу економіки України;
 •  скасування Сенатом США поправки Джексона-Веніка щодо України;
 •  підписання з понад 70 країнами світу угод про сприяння і взаємний захист інвестицій;
 •  укладення 60 міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування (усі країни Європи та СНД, а також країни Азії, Північної та Південної Америки і Африки);
 • ратифікація Вашингтонської Конвенції 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними суб’єктами господарювання;
 • набуття Україною 16 травня 2008 року членства у СОТ;
 • підписання Україною 27 червня 2014 року економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

 

Показники зовнішньої торгівлі товарами та послугами з

Російською Федерацією за 2003-2015 роки

(млн. дол. США)

 

ЗТО

Експорт

Імпорт

2010 рік

41565,0

18578,0

22987,0

2010 рік /2009 рік (%)

160,7

155,3

165,4

2011 рік

55523,8

25444,9

30078,9

2011 рік /2010 рік (%)

133,5

136,9

130,8

2012 рік

51402,1

22997,2

28404,9

2012 рік /2011 рік (%)

92,6

90,4

94,4

2013 рік

44960,0

20489,9

24470,1

2013 рік /2012 рік (%)

87,4

89,1

86,1

2014 рік

26872,8

13320,0

13552,8

2014 рік /2013 рік (%)

59,8

65,0

55,4

2015 рік

15990,9

7846,5

8144,4

2015 рік /2014 рік (%)

59,5

58,9

60,0

Довідково:

У 2015 році обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з Російською Федерацією становили 15 990,9 млн. дол. США і зменшилися у порівнянні із 2014 роком на 10 902,2 млн. дол. США або на 40,5%. Торгівля товарами (без врахування послуг) у 2015 році становила 12 315,1 млн. дол. США і зменшилася у порівнянні з 2014 роком на 10 183,1 млн. дол. США, або на 45,3%.

1. Зовнішня торгівля товарами з Російською Федерацією за січень-червень 2016 року

Обсяги зовнішньої торгівлі товарами України з Російською Федерацією становили 4 304,4 млн. дол. США і зменшилися у порівнянні із аналогічним періодом 2015 року на 3 137,5 млн. дол. США або на 42,16%.

Експорт товарів становив 1 670,5 млн. дол. США і у порівнянні із аналогічним періодом 2015 року зменшився на 1 017,0 млн. дол. США або на 37,85%.

Імпорт товарів становив 2 633,9 млн. дол. США і у порівнянні із аналогічним періодом 2015 року зменшився на 2 120,3 млн. дол. США або на 44,60%.

Сальдо у торгівлі товарами з Російською Федерацією негативне і становило 963,4 млн. дол. США (у січні-червні 2015 року негативне сальдо становило 2 066,5 млн. дол. США).

 

2. Взаємні інвестиції з Російською Федерацією за січень-червень 2016 року

Обсяг прямих інвестицій в Україну з Російської Федерації станом на 01.07.2016 р. становив 4 740,4 млн. дол. США, або 10,6% загального обсягу, який надійшов в Україну.

Обсяг прямих інвестицій з України в Російську Федерацію станом на 01.07.2016 р. становив 137,2 млн. дол. США, або 2,2% від загального обсягу інвестицій України в економіки країн світу.