Посольство України в Російській Федерації

, Київ 01:41

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Росією

Українсько-російська торговельно-економічна співпраця у 2016 році здійснювалася у складних умовах, що призвело до зменшення обсягів товарообігу.

Так, за інформацією Державної служби статистики України, обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною і Російською Федерацією у 2016 році дорівнював 8 млрд. 740 млн. дол. США. При цьому, експорт українських товарів до РФ склав 3 млрд. 591 млн. дол. США (що на 25,6% менше ніж у 2015 році). Російський імпорт зменшився на 31,3% - до 5 млрд. 148 млн. дол. США. Сальдо було негативне для України (- 1 млрд. 556 млн. дол. США).

Загальний обсяг торгівлі послугами у 2016 році складав 3 млрд. 592 млн. дол. США ((український експорт – 3 млрд. 094 млн. дол. США (+1,8%), російський імпорт – 497,5 млн. дол. США (-23,9%). Сальдо позитивне для України (+ 2 млрд. 596 млн. дол. США).

Разом із цим, за даними Федеральної митної служби Російської Федерації, зовнішньоторговельний обіг між Російською Федерацією та Україною у січні-грудні 2016 р. склав 10 млрд. 231,0 млн. дол. США, що на 32,0% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.

При цьому обсяги експорту українських товарів на російський ринок дорівнювали 3 млрд. 950,7 млн. дол. США (-30,4%), а обсяги імпорту товарів з РФ в Україну знизилися до 6 млрд. 280,3 млн. дол. США, що на 31% менше показників 2015 року. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами України з РФ склалося негативним у розмірі – 2 млрд. 329,6 млн. дол. США. Частка України в товарообігу РФ склала 2,1%.

 

 Динаміка товарообігу України з РФ у 2010-2016 рр.

Рік:/
Показник:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Обсяги товарообігу:

- у млрд. дол. США.

- у відсотках до минулого року.

35,63

(+63,9%)

48,95

(+37,4%)

45,05

(-7,9%)

38,30

(-14,9%)

22,48

(-41,3%)

14,96

(-33,1%)

10,23

(-32,0%)

Обсяги експорту товарів:

- у млрд. дол. США.

- у відсотках до минулого року.

13,43

(+58,1%)

19,82

(+47,6%)

17,63

(-11,0%)

15,07

(-14,6%)

9,80

(-35,0%)

5,67

(-42,2%)

3,95

(-30.4%)

Обсяги імпорту товарів:

- у млрд. дол. США.

- у відсотках до минулого року.

22,20

(+67,7%)

29,13

(+31,2%)

27,42

(-5,9%)

23,23

(-15,3%)

12,68

(-45,4%)

9,29

 (-26,2%)

6,28

 (-30,4%)

 

Частка РФ у товарообігу України
у 2010-2016 рр., у відсотках

Рік:/ Показник:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

У обсягах товарообігу:

31,76

32,42

29,35

27,3

20,76

16,28

13,5

У обсягах експорту товарів:

26,12

28,8

25,62

23,8

18,18

12,67

10,7

У обсягах імпорту товарів:

36,55

35,27

32,39

30,19

23,31

19,96

15,0

 

         У 2016 році дещо покращилися показники у сфері інвестицій. Так, якщо у 2015 році українські інвестори вклали в російську економіку 122,8 млн. дол. США, то у 2016 році цей показник збільшився до 139,2 млн. дол. США.

          Значно зросли обсяги прямих російських інвестицій в економіку України, передусім, у фінансово-банківський сектор. У 2016 році вони дорівнювали 1 млрд. 667 млн. дол. США (що на 37,8% більше, ніж у 2015 році), а загалом досягли позначки у 4 млрд. 819 млн. дол. США.

Станом на кінець грудня 2016 року в РФ зареєстровано і працює 101 українське підприємство/компанія.

 

Щодо зовнішньої торгівлі товарами

України з Російською Федерацією

у січні-серпні 2017 р. у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р.

 За даними Федеральної митної служби Російської Федерації, зовнішньоторговельний обіг між Російською Федерацією та Україною у січні-серпні 2017 р. склав 7 млрд. 724,6  млн. дол. США, що на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2016 року.

При цьому обсяги експорту українських товарів на російський ринок дорівнювали 3 млрд. 047,0 млн. дол. США (+25,0%), а обсяги імпорту товарів з РФ в Україну збільшилися до 4 млрд. 677,6 млн. дол. США, що на 23,4% більше показників минулого року.

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами України з РФ склалося негативним у розмірі 1 млрд. 630,6 млн. дол. США (- 1 млрд. 387,6 млн. США у січні-серпні 2016 р.). Частка України в товарообігу РФ склала 2,2%.

 

         Забезпечення в Україні сприятливого ділового та інвестиційного клімату є питанням стратегічної важливості, оскільки воно значною мірою визначає динаміку соціально-економічного розвитку країни та темпи модернізації національної економіки.

          На сьогодні в Україні створено сприятливе правове поле для здійснення бізнесової та інвестиційної діяльності. Зокрема, ця сфера регулюється законами України: «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про захист іноземних інвестицій в Україні», «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених із використанням майна та коштів вітчизняного походження» тощо, якими передбачені:

 • державна гарантія захисту інвестицій, незалежно від форм власності;
 • відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора;
 • повернення інвестиції іноземному інвестору в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від цих інвестицій у грошовій чи товарній формі в разі припинення інвестиційної діяльності;
 • застосування національного режиму валютного регулювання та стягування податків на території України до суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення.

 

     За останні роки Україна здійснила низку успішних кроків на шляху інтеграції до світового економічного простору. У свою чергу, це підвищило інвестиційну привабливість України. Серед таких кроків слід назвати:

 •  визнання ЄС, США та Бразилією ринкового статусу економіки України;
 •  скасування Сенатом США поправки Джексона-Веніка щодо України;
 •  підписання з понад 70 країнами світу угод про сприяння і взаємний захист інвестицій;
 •  укладення 60 міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування (усі країни Європи та СНД, а також країни Азії, Північної та Південної Америки і Африки);
 • ратифікація Вашингтонської Конвенції 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними суб’єктами господарювання;
 • набуття Україною 16 травня 2008 року членства у СОТ;
 • підписання Україною 27 червня 2014 року економічної частини Угоди про асоціацію з Європейським Союзом;
 • особливо відчутними виявилися удосконалення правового поля у частині спрощення процедур реєстрації нових підприємств та ліцензування, внаслідок чого у категорії «легкість заснування бізнесу» у 2017 році Україна піднялася на 20-е місце з 70-го місця, яке вона займала у 2015 році.